Čamci na rijeci Savi

Vrste riba, klikni na link i pogledaj..

Rijeka Sava – Najznačajniji ribolovni teren i žila kucavica za sve ribiče. Obiluje bijelom ribom (teren Mačkovac i Davor), somom (Selemeš, Orubica i Davorački bokovi), smuđem (Stara Gradiška), štukom (ušće Šumetlice kod Savskog Boka), mrenom (“Kamen” kod Mačkovca).
 
Veliki Strug – atraktivnost ovisi o vodostaju Save. Mogućnost ribolova sve bijele ribe, šarana, amura, linjaka, štuke, kostreša, cvergla i babuške.

Mali Strug – isto kao i Veliki Strug.

Gređanski kanali – Pune se vodom i ribom pri visokom vodostaju Save, a osobito su atraktivni tereni za štuku kada se voda povuče u kanal. Ljeti su zatravljeni.

Vrbovljanski kanali – Puni se iz Save preko Velikog Struga. Osobito atraktivna voda za lov štuke, ali obiluje i šaranom dunavcem, amurom, somom, cverglom, babuškom, smuđem i bijelom ribom. Ljeti je polovično zatravljen.

Potok Šumetlica – Atraktivan za lov bijele ribe na ušću u Savu, osobito zimi.
 
Jezero Orašje – Umjetno jezerce koje se poribljava. Glavne ribe su šaran, amur, babuška, a ima i soma, štuke, smuđa, kostreša i klena, te nešto jeza i crvenperke.

Jezero “Hvidra” – Umjetno jezerce koje se poribljava. Od ribe ima šarana, amura, babuške, štuke i deverike.

Jezero “Žabnjača” – Umjetno jezerce koje se poribljava. Glavna riba je babuška, šaran, amur, a ima štuke i smuđa.

Rijeka Orljava – U toku kroz selo Lužane izuzetno teška, ali atraktivna šaranska i somovska voda. Još ima dosta štuke, klena, babuške, deverike, podusta i mrene.

Kanal Strug (Nova Sava) – Atraktivna voda pri povišenom vodostaju rijeke Save prije svega za štuku.

Starača – Stari tok Malog Struga . Od ribe ima babuške, bijele ribe, zlatnog karasa, ali i nešto šarana, štuke i soma.

Mrtvi kanal – Voda atraktivna za lov štuke. Puni se samo pri najvišem vodostaju Save. Od ribe još ima bijele ribe, zlatnog karasa, te grgeča i cvergla. Ljeti najvećim dijelom zatravljen.

Zahvaljujemo se prof. Damiru Valkoviću za ovaj tekst.